Testai

Anglų kalbos lygio nustatymo testas

Anglų kalbos testas - lygio patikrinimas

Prieš keletą metų jau ir į Lietuvos vidurines mokyklas atėjo kalbų vertinimas pagal Europos kalbų mokėjimo lygių sistemą: vertinama vienu iš šešių lygių - A1 (prasčiausias), A2, B1, B2, C1, C2 (geriausias). Daugiau apie šią sistemą ir lygių reikšmes galite perskaityti dešinėje esančiame informaciniame bloke.

Jei norite apytiksliai sužinoti savo lygį, išspręskite šį 50 klausimų testą (laikas neribojamas) ir jo pabaigoje pamatysite savo įvertinimą.
Sėkmės!

1. It is _______________

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Kaip angliškai pasakyti, kuri dabar valanda?


2. How many stadiums _____________ in your city?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Klausiamųjų sakinių struktūra


3. I usually return home from work at five o'clock ___________ evening.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Prielinksniai at - on - in. Vartojimas laikui ir vietai nusakyti.


4. I wanna go to Barcelona! How much ___________?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Klausiamųjų sakinių struktūra


5. We're going to the club _______ Saturday.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Prielinksniai at - on - in. Vartojimas laikui ir vietai nusakyti.


6. __________ lend me some money till Monday?7. What _________ in the park yesterday?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Klausiamųjų sakinių struktūra


8. Is Zalgiris going to win tonight? _________9. I'm going to Akropolis __________ new clothes.10. She is the most beautiful girl _________________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Perfect šeimos laikai: Present Perfect, Past Perfect ir Future Perfect
11. Vilnius is not ______________ Trakai.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Objektų palyginimai (as...as, not...as ir kt.)


12. She was walking down the street when we __________ her yesterday.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas


13. Yesterday I __________ to Kaunas.14. What were you guys doing yesterday at about 9 pm? We _________ a movie.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Trumpi atsakymai ("Yes, I do", "No, it wasn't" ir kt.)


15. What time _________ home throughout the week?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Present Simple ar Present Continuous?


16. Does he like this chocolate? No, ___________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Trumpi atsakymai ("Yes, I do", "No, it wasn't" ir kt.)


17. I forgot my wallet at home, now I don't have _____ money.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Some ar any?


18. Is this bicycle mine? Yes, it's ________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Possessive pronouns: mine, yours ir kt.


19. Would you mind __________ me some sugar?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Would you mind...?


20. I _________ to Paris since 2004.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Since, ago, for, before
21. I don't recognize these teams on TV. What game ____________?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Present Simple ar Present Continuous?


22. I came to Vilnius ___________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Since, ago, for, before


23. My brother never ________ out late in the evening.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Present Simple ar Present Continuous?


24. __________________ in Vilnius?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Present Perfect Continuous


25. _______ pen is that red one?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Who, whom, whose


26. I'm sorry, I haven't finished my homework _________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Yet, already, still


27. My mom doesn't smoke. I don't ________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Either..or ir neither..nor


28. That is the team ____________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Veiksmažodžiai su prielinksniais šalutiniame sakinyje


29. If it _________ tomorrow, we will stay home.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas


30. My girlfriend asked me what color __________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Žodžių tvarka šalutiniame sakinyje
31. My sister let me ________ her skirt last week.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Let, make, have, get


32. If you _____ more time, what would you do with it?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas


33. It's getting late, I _______ probably go.34. [Letter] ______________ you. Best wishes, Sandy.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Look forward to


35. Unfortunately, my daughter is not ______________ English.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): To be interested in


36. I've heard this new movie is great. Is it really _________?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Frazės su Gerund forma (worth doing ir kt.)


37. My girlfriend has difficulty _________ foreign languages.38. When we lived in Lithuania, I ________ much beer.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Used to


39. I wish I ______ fly.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): I wish


40. What will you do when you __________ your professional career as a player?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas
41. I _________ this work yesterday, and it is still only half-done.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): I was to


42. I'd rather ________ basketball than football.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): I would rather, I would sooner


43. No sooner ________ than the party started.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas


44. Tonight we're having a dinner at ___________.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Possessives


45. If he had had the money, he __________ the rent.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas


46. I'd sooner ___________ the Toyota than the Volkswagen.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): I would rather, I would sooner


47. Don't you need to go to _____ restroom?

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Artikelių vartojimas: a/an, the, žodžiai be artikelio


48. It's time ______ some work.49. Strange - the bus ________ arrive at 8:30, it is already late.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Due to


50. Should your team lose, you ______ be fired.

Plačiau apie šią temą (pamokėlė + testas): Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas

Netenkina rezultatas?

Turime paruošę nemažai nemokamų Anglų kalbos pamokų kurios padės pasikelti savo Anglų kalbos lygį.

Turime ir daugiau testų!

Apsilankykite testų skiltyje ir išsirinkite iš daugiau nei 10 specialiai Jums paruoštų Anglų kalbos testų.

Apie autorių

Akvilė Bernotaitė

Akvilė Bernotaitė

Anglų kalba, po gimtosios Lietuvių kalbos mums yra bene svarbiausia. Mes nuolat susiduriame su ja savo kasdieniame gyvenime. Esu už tai, kad Anglų kalbos pamokos pradedantiesiems nemokamai būtų prieinamos internete ir taip paskatintų žmones tobulėti.

Teksto komentarai

Komentuoti

Šiandien klausiame

Aš lankausi čia
  • + Pridėti kitą (savo) atsakymo variantą