Pamokos

TO ME ar FOR ME?

TO ME ar FOR ME?

Klaida, kurią labai dažnai daro tiek užsieniečiai, tiek patys britai/amerikiečiai. Yra du labai panašūs prielinksniai – TO ir FOR, kurie, iš esmės, reiškia tą pątį naudininko linksnį ir su žodžiais atsako į klausimą KAM?

Pavyzdys 1:

– I have a present to/for you. (kuris teisingas – “to” ar “for”?)

Pavyzdys 2:

– This day is very important to/for me. (kuris teisingas?)

Visų pirma, nuraminsiu – dažniausiai, net jeigu šiuos prielinksnius painiosite, tai nebus didelė klaida ir visi jus supras, o dažnai net ir nepastebės, kad padarėte klaidą, nes sakinio prasmė nuo to nepasikeičia. Tuo labiau, kad nėra vienareikšmiškos taisyklės, kurį prielinksnį kada vartoti – tai priklauso nuo sakinio prasmės ir nuo kitų žodžių. Kitaip tariant, reikia išmokti/atsiminti, su kuriais žodžiais ar išsireiškimais vartojamas TO, o su kuriais FOR.

Tiesa, yra nežymus skirtumas prasmės atspalviu – TO ME reiškia tiesiogine prasme MAN, be jokių tarpininkų, o FOR ME – labiau “dėl manės, mano garbei, už mane”.
Palyginkime:
1. I will give ten dollars to you. (tiesiogiai tau, į rankas)
2. I will buy a present for you. (dovana “tavo garbei”)

Dažniausi žodžiai, su kuriais vartojamas prielinksnis TO:
– – – – – – –
– I will give it to you.
– I will show these numbers to you.
– He will sell his car to me.
– I will send a letter to Inga.
– Can you lend some money to me.
– I want to tell a joke to you.
– I paid 10 dollars to a mechanic.
– Could you pass the sugar to me?
– Every evening I read a story to my son.
– He offered a job to Mary.
– I will bring some food to you.
– One player gave pass to another player.
– – – – – – –

Dažniausi žodžiai, su kuriais vartojamas prielinksnis FOR:
– – – – – – –
– Let me buy a present for you.
– I have something for you.
– I made a sandwich for you.
– Did he cook dinner for you?
– Can you do a favor for me?
– I will try to find a job for you.
– I will leave a message for you.
– Please reserve a room for us.
– – – – – – –

Apie autorių

Akvilė Bernotaitė

Akvilė Bernotaitė

Anglų kalba, po gimtosios Lietuvių kalbos mums yra bene svarbiausia. Mes nuolat susiduriame su ja savo kasdieniame gyvenime. Esu už tai, kad Anglų kalbos pamokos pradedantiesiems nemokamai būtų prieinamos internete ir taip paskatintų žmones tobulėti.

Teksto komentarai

Komentuoti

Šiandien klausiame

Aš lankausi čia
  • + Pridėti kitą (savo) atsakymo variantą