Straipsniai

Anglų kalbos mokėjimo lygiai

Anglų kalbos mokėjimas skirstomas į lygius, kurie parodo, kaip laisvaiir taisyklingai žmogus gali naudoti kalbą pagal visus kriterijus. Šie lygiai turi savo pavadinimus – simbolius ir jais vadovaujasi tiek edukacinės, tiek oficialios verslo institucijos. Toks kalbos skirstymas į lygius padeda studentams suprasti, ką jie turėtų mokėti, baigus atitinkamą kursą, ar žinoti, kaip galės kalba disponuoti baigus aukštesnės pakopos studijas.

  • Anglų kalbos lygis A0
  • Anglų kalbos lygis A1
  • Anglų kalbos lygis A2
  • Anglų kalbos lygis B1
  • Anglų kalbos lygis B2
  • Anglų kalbos lygis C1
  • Anglų kalbos lygis C2

ELEMENTARY LYGIS

Elementary (A1) lygio studentas laisviau naudoja anglų kalbą, gali užduoti ir atsakyti į paprastus klausimus, palaikyti lengvą pokalbį, sudaryti sakinius, turi pradinį žodyną.
Baigus Emelentary lygio kursą Jūs mokėsite: tinkamai naudoti gramatines struktūras, palaikyti pokalbį kasdieninėmis temomis (šeima, darbas, buitis ir t.t.), dar labiau praplėsite savo žodyną, skaitysite ir suprasite lengvus tekstus bei kai kurias knygas, išmoksite rašyti darydami vis mažiau klaidų, sugebėsite apibūdinti žmones ir aplinką. Klausymo pratimai padės lavinti Jūsų bendravimo įgūdžius ir lengviau suprasti anglakalbių kalbos ypatumus.

PRE-INTERMEDIATE LYGIS

Pre-Intermediate (A2) lygio studentai moka paklausti, atsakyti į klausimus, tačiau kalbant sudėtingesnėmis temomis dar trūksta platesnio žodyno. Mokate taikyti atitinkamus laikus, tačiau vis dar darote klaidų.
Baigus Pre-Intermedia lygio kursą Jūs mokėsite: palyginti objektus, apibūdinti patirtį, norus, svajones, sudaryti rišlius sakinius spontaniškose situacijose, išmoksite sudėtingesnių žodžių, taikydami laikus, darysite vis mažiau klaidų. Keliaudami sugebėsite susidoroti su netikėtomis situacijomis ir palaikyti pokalbį anglų kalba.

INTERMEDIATE LYGIS
Intermediate (B1) lygio studentai žino daugelį gramatinių struktūrų, tačiau kartais vis dar iškyla abejonių dėl taisyklingo sakinio sudarymo. Reikia geriau įsisavinti tai, ką mokte, atlikti daugiau praktinių užduočių.
Baigus Intermedia lygio kursą Jūs: patobulinsite kalbos sklandumą, klausymo ir rašymo įgūdžius, išmoksite rašyti draugiškus ir oficialius laiškus, suprasite sudėtingesnes temas ir terminus. Mokėsite laisvai bendrauti su atvykusiais svečiais tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis, gebėsite rengti ar atšaukti susitikimus bei trumpai pagrįsti ar paaiškinti nuomones ir planus.

UPPER-INTERMEDIATE LYGIS

Upper-Intermediate (B2) lygio studentai supranta sudėtingus tekstus tiek specifinėmis, tiek abstrakčiomis temomis, geba laisvai bendrauti ir taisyklingai rašyti, bendraudami su kitataučiais, nejaučia įtampos.
Baigus Upper-Intermedia lygio kursą Jūs mokėsite: laisvai kalbėti sudėtingomis temomis ir išreikšti savo požiūrį, argumentuotai apginti savo nuomonę, vesti derybas, rengti prezentacijas, praplėsite žodyną, naudosite sudėtingas gramatines formas, mokėsite rašyti oficialius laiškus. Gebėsite skaityti autentiškas, anglų kalba parašytas knygas, žiūrėti filmus bei žinias anglų kalba.

ADVANCED LYGIS

Advanced (C1) lygio studentai puikiai supranta gramatines struktūras ir jų funkcijas, geba suprasti sudėtingus tekstus ir jų potekstę, geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais, kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis, laikydamiesi stiliaus ir formos reikalavimų.
Baigus Advanced lygio kursą Jūs: gebėsite laisvai, neieškodami žodžio kišenėje, bendrauti įvairiose verslo, darbo ar laisvalaikio situacijose. Visiškai pasitikinčiai vartosite esamuosius, būtuosius ir būsimuosius laikus neversdami sakinių iš lietuvių kalbos. Lengvai analizuosite, interpretuosite tekstus, knygas, filmus.

PROFICIENCY LYGIS

Proficiency (C2) lygio studentas geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones, geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją, spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus, geba išdėstyti savo nuomonę, nuostatas, pažiūras net ir sudėtingose situacijose.

Trūksta žinių?

Turime paruošę nemažai nemokamų Anglų kalbos pamokų kurios padės pasikelti savo Anglų kalbos lygį.

Testas lygiui nustatyti

Pasitikrinkite savo lygį testu kuris paruoštas specialiai Anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti.

Ką reiškia A0 anglų kalbos lygis?

A0 lygis identifikuoja visišką pradedantyjį. Tai pirmas etapas, imant mokytis anglų kalbą. Šiame lygyje susipažįstama su pagrindiniais kalbos elementais, sakinio struktūra, pirmaisiais žodyno terminais.

Šio lygio žmogus geba suprasti ir pasakyti tik keletą pagrindinių žodžių ar frazių. Dažnu atveju, nemoka kalbėti, nesupranta angliškai ir nežino kalbos gramatikos.

Ką reiškia A1 anglų kalbos lygis?

Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

Ką reiškia A2 anglų kalbos lygis?

Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.

Ką reiškia B1 anglų kalbos lygis?

Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

Ką reiškia B2 anglų kalbos lygis?

Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

Ką reiškia C1 anglų kalbos lygis?

Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.

Ką reiškia C2 anglų kalbos lygis?

Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.

Apie autorių

Akvilė Bernotaitė

Akvilė Bernotaitė

Anglų kalba, po gimtosios Lietuvių kalbos mums yra bene svarbiausia. Mes nuolat susiduriame su ja savo kasdieniame gyvenime. Esu už tai, kad Anglų kalbos pamokos pradedantiesiems nemokamai būtų prieinamos internete ir taip paskatintų žmones tobulėti.

Teksto komentarai

Komentuoti

Šiandien klausiame

Aš lankausi čia
  • + Pridėti kitą (savo) atsakymo variantą