Anglų kalbos gramatika

Nemokamos pamokos ir testai

Tema
Veiksmai

Jūsų balai

Jūsų pasiekimai

Geriausi
Taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių formos Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Present Simple ar Present Continuous? Pamoka | Testas | Dialogai 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Trumpi atsakymai ("Yes, I do", "No, it wasn't" ir kt.) Pamoka | Testas | Dialogai 0
nėra pasiekimų
Lentelė


Tik klubo nariams

Tema
Veiksmai

Jūsų balai

Jūsų pasiekimai

Geriausi
Tag questions (aren't you, isn't she, doesn't he) Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Prielinksniai at - on - in. Vartojimas laikui ir vietai nusakyti. Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Artikelių vartojimas: a/an, the, žodžiai be artikelio Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Sąlygos (conditional) sakiniai ir jų vartojimas Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Countable ir uncountable tipo daiktavardžiai. Few - a few - little - many - much Pamoka | Testas | Dialogai 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Daiktavardžių daugiskaitos sudarymo taisyklės Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Perfect šeimos laikai: Present Perfect, Past Perfect ir Future Perfect Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Kaip angliškai pasakyti, kuri dabar valanda? Pamoka | Testas | Dialogai 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Klausiamųjų sakinių struktūra Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Objektų palyginimai (as...as, not...as ir kt.) Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Some ar any? Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Possessive pronouns: mine, yours ir kt. Pamoka | Testas | Dialogai 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Would you mind? Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Since, ago, for, before Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Present Perfect Continuous Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Who, whom, whose Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Yet, already, still Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Either..or ir neither..nor Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Veiksmažodžiai su prielinksniais šalutiniame sakinyje Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Žodžių tvarka šalutiniame sakinyje Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Let, make, have, get Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Look forward to Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
To be interested in Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Frazės su Gerund forma (worth doing ir kt.) Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Used to Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
I wish Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
I was to Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
I would rather, I would sooner Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Possessives Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
Due to Pamoka | Testas 0
nėra pasiekimų
Lentelė
MAKE ar DO? Pamoka -
nėra pasiekimų
Lentelė